Антропогене туристичке вредности

Туризам заснован само на природним атрактивностима ма колико оне биле квалитетне не доносе онакве ефекте какви се постижу тамо где осим природних услова туристе привлаче и неки други фактори.

Културна и историјска баштина је важан чинилац у развоју туризма.Улога ових, као и свих атрактивних фактора је двострука: у првом реду да привуку туристе, а затим да им пруже што богатији садржај боравка, како би се они што дуже задржали у месту и свакако што више потрошили.

Општина Лепосавић може се подичити следећим културно-историјским садржајем.