Догађаји

У току године у општини Лепосавић, и оквиру туристучке понуде, могу се посетити бројне манифестације од којих су највеће: