Климатске карактеристике

На климу овог простора значајно утучу планински масиви Копаоника и Рогозне,оне спречавају продор хладног ваздуха па се јавља умерено-континентална клима.Карактеришу је дуге и умерено хладне зиме и топла лета.Највећи део годишњих падавина излучи се током пролећа и јесени.Температурне осцилације на годишњем нивоу крећу се од -15º зими до +40º лети.Више делове општине Лепосавић карактерише планинска клима,која се разликује од запада према истоку и од севера ка југу,а има доста разлика,чак и на различитим странама исте планине.За разлику од планинске климе у вишим крајевима,клима у долини реке Ибра може се поистоветити са особинама жупске климе.

Анализом климатских фактора и климатских елемената, може се рећи да је клима овог подручја погодна за развој више типова туристичких делатности.Постоје услови за развој првенствено зимског и рекреативног туризма.