О нама

Спортско – туристичка организација Лепосавић, основана је у мају месецу 2011. године. Свечано отварање хале спортова 12.05.2011. године уједно је означило и почетак рада ове организације.
Спортско – туристичка организација Лепосавић је формирана са циљем унапређења и развоја спорт и туризма на територији општине Лепосавић.

Активности одсека за спортсу : одржавање спортских терена и спортске хале, организовање свих школских спортских такмичења, организовање разних спортских манифестација, сарадња и пружање помоћи свим клубовима на територији општине, организовање разних рекреативних активности……
Одсек за туризам се бави промоцијом и унапрећењем туризма и туристичке понуде на територији општине Лпосавић.
Активности одсека за туризам су следеће:
Информативно-пропагандне и промотивне ( наступи на сајмовима и берзама туризма, сервисирање сајта са туристичким информацијама, информисање и промоција туризма код локалног становништва…..

Издавачка делатност (издавање туристичких водича и информатора за општину, израдатуристичких и промо филмова, планова града, разгледница, сувенира са обележјима града и околине…)

Манифестације (организација привредно-туристичких манифетација)