Опште информације

Лепосавић се налази на крајњем северу Косова и Метохије односно чини једну од 150 општина у Републици Србији.Простире се на око 750 км² површине.Општина Лепосавић се граничи са општинама: Рашка, Брус, Нови Пазар, Подујево, Куршумлија, Звечан и Косовском Митровицом, а обухвата планинску област Копаоника и Рогозне, Ибарску долину од села Доња Каменица на југу и до Бистричке реке на северу.

Географски припада јужном и средишњем делу Ибарско-Копаоничког краја. У односу на географске координате, налази се између 24º 59′ 58″ и 43º 16′ 00″ северне географске ширине и 20º 36′ 09″ и 21º 01′ 00″ источне географске дужине.

Општина Лепосавић има повољан географски-туристички положај. Долином Ибра, Лепосавић је повезан са западним Поморављем и Шумадијом на северу, и Косовом и Метохијом, на југу. И највећим делом саобраћајне функције општине припадају два правца, односно две значајне магистрале, железничка пруга Лапово-Краљево-Косово Поље-Скопље и магистрални пут тзв. Ибарска магистрала Београд-Краљево-Приштина-Скопље.

Територија општине Лепосавић има изразито планински карактер и захвата југозападне падине Копаоника где постоје изузетни услови за развој туризма, а захвата и североисточне падине Рогозне.

На Копаоничком масиву лепотом се истиче локалитет Шаторице кога називају и Лепотицом југа и стрме југозападне падине Панчићевог врха у изворишту Бистричке реке.Мада овај природни потенцијал пружа оптималне услове за развој зимског и летњег туризма овај простор не располаже лежајем у друштвеном сектору.