Станиште Српске лале

Оно што Лепосавић посебно издваја у области  флорних реткости је Српска Лала(Tulipa Srebica) – Врста лале која цвета током априла и маја. Њена једина станишта су у Југоисточној Србији и Северном Косову.

Истраживањем породица лала на овом делу Балканског полуострва бавили су се ботаничари Јосиф Панчић 1884. године, Будимир Павловић 1962. и Никола Диклић 1975. Проиродњак Павловић је на локалитету Доња Каменица, на планини Рогозни, у општини Лепосавић, на висини од око 900 m са обе стране реке Ибра пронашао станишта нове до тада непознате врсте лале. Тек 1997. године, Будисав Татић и Зоран Кривошеј потврђују да се ради о локалном ендему tulipa serbica, врло сличном са tulipa scardica, уз неколико морфолошких разлика, што је чини једнственом. Због своје јединствености изабрана је за заштитни знак туристичке понуде оштине Лепосавић.